Postliggend

Postliggend

Postdienst voor de ontvangst van post

Tabs

Intro

"Postliggend" is de dienst die de klant de gelegenheid biedt zijn zending(en) rechtstreeks te laten versturen naar het Retail-kantoor van zijn keuze.

De geadresseerde of zijn volmachthebber kan zijn poststukken afhalen mits hij per zending een speciale taks betaalt. Ook de afzender kan de taks betalen.

De post die "postliggend" verstuurd wordt, ingeschreven zendingen inbegrepen (met uitzondering van de dagbladen), wordt bewaard tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de zending toekomt (behalve als de afzender aangeeft dat de zending vlugger teruggestuurd moet worden).

Na afloop van de bewaartermijn worden de niet afgehaalde zendingen naar de afzender teruggestuurd.

  • Gebruiksvriendelijk
  • De post blijft een maand beschikbaar
  • Op discrete wijze post ontvangen
Tarieven