Verhuisdienst voor bedrijven

Verhuisdienst voor bedrijven

Uw bedrijf verhuist? Ontvang uw brieven meteen op uw nieuwe adres

Tabs

Intro

Uw bedrijf is net verhuisd en u wilt snel doorstarten. De Verhuisdienst van bpost helpt u graag en stuurt de aan u geadresseerde briefwisseling onmiddellijk door naar uw nieuwe adres.

Verhuisdienst voor Bedrijven
 • TijdwinstU hebt minstens 3 maanden meer tijd om iedereen
  op de hoogte te brengen van uw nieuwe adres
 • VeiligU verliest geen belangrijke brieven uit het oog
 • EfficiëntNiemand moet naar uw oude adres om brieven op te halen

Online kunt u uw verhuiscontract tot 1 week voor uw verhuis afsluiten. Op die manier hebben wij voldoende tijd om uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen.

In uw postkantoor vraagt u uw Verhuisdienst aan wanneer u wilt, ook als uw onderneming al verhuisd is. Print uw verhuisformulier recto verso af en bezorg het ons ingevuld terug.

Meer dan 1 op 2 bedrijven verlengt zijn verhuiscontract.
Sluit meteen een contract voor 6 maanden af zo wint u tijd en riskeert u geen onderbreking.

Details

U verhuist naar een nieuw adres?
De Verhuisdienst stuurt uw briefwisseling door, zowel binnen België als naar het buitenland.
Uw contract start altijd op maandag en stopt op zondag.

Om een aanvraag in te dienen, moet uw maatschappelijke zetel in België gevestigd zijn.
U bent minstens 18 jaar oud en bent de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf of u mag handelen in zijn naam.

Voor welke bedrijfsnamen zal de briefwisseling doorgestuurd worden?

Alle briefwisseling met een in het contract vermelde bedrijfsnaam wordt doorgestuurd. Indien uw bedrijf op meerdere manieren wordt aangeschreven (bv. bpost, de post, Belgische post), kan u tot 5 bijkomende bedrijfsnamen opgeven. Elk contract wordt voor één bedrijf afgesloten. De extra namen zijn dus verbonden aan hetzelfde BTW nummer.

Wat valt binnen onze dienstverlening?

WEL NIET
Alle geadresseerde post die werd verstuurd via bpost:
 • brieven
 • aangetekende zendingen
 • facturen
 • loonuittreksels
 • bankafrekeningen
 • wenskaarten
 • geadresseerde reclame
 • gerechtsbrieven binnen België
Breng voor deze zendingen de afzenders zelf op de hoogte van uw afwezigheid.
 • pakketten
 • pensioenen
 • postabonnementen (vb. tijdschriften)
 • kranten
 • huis-aan-huis reclame

Hoe kan ik mijn privé briefwisseling laten doorsturen?
U dient dan tevens een doorzending aan te vragen voor uw privé briefwisseling .
Verhuisdienst voor particulieren

Voor wie is de dienst beschikbaar?
De dienst is enkel beschikbaar voor klanten die op het adres een brievenbus hebben die uitsluitend aan hen toebehoort. Indien dit niet het geval is, kan bpost de dienst niet uitvoeren.
Controleer hier uw adres.

Tarieven
 • U betaalt een vast tarief ongeacht de hoeveelheid briefwisseling die we doorsturen.
 • U sluit in eerste instantie uw contract af per periode van 3 maanden tot maximum 24 maanden.
 • U kunt uw contract per periode van 3 maanden verlengen.
 • Voor elke verlenging geldt hetzelfde tarief.
 

Bij een administratieve verhuis - wanneer de gemeente uw straatnaam of huisnummering wijzigt -, kan u de Verhuisdienst gratis aanvragen voor een periode van 3 maanden. Hiervoor heeft u een bewijs van de gemeente nodig om voor te leggen in het postkantoor. Verlengingen zijn betalend.

Bestellen

Uw bedrijf dient zijn maatschappelijke zetel in België te hebben.

Hoe uw dienst online aanvragen?

Online kunt u uw contract ten laatste tot 1 week voor uw verhuis afsluiten.

 1. Hou het BTW nummer en het identiteitskaartnummer van de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf bij de hand.
 2. Om uw identiteit te controleren, sturen we u per brief een verificatiecode. Met die code bevestigt u uw aanvraag.
 3. U kun daarna online betalen met Visa, MasterCard, Bancontact of homebanking (ING, Belfius en KBC) of per overschrijving.

Ontvangen wij uw betaling ten laatste op woensdagavond, dan start uw Verhuisdienst de eerstvolgende maandag.

Hoe uw dienst afsluiten in uw postkantoor?

 1. Print uw aanvraagformulier af en vul het in of haal het formulier in uw postkantoor.
 2. Laat het ingevulde formulier ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf of een gevolmachtigde.
 3. Ga naar uw postkantoor met dit formulier en breng tevens mee:
      - uw identiteitskaart
      - een kopie van de statuten om aan te tonen wie de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming is
      - een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger (indien u via een volmacht handelt)
 4. Betaal cash of met Bancontact.

 

Ontvangen wij uw betaling ten laatste donderdagavond, dan start uw Verhuisdienst de eerstvolgende maandag.