Uitbetaling

Circulaire cheques

Betalingsopdracht uitgeven door een bank

Tabs

Intro

Een circulaire cheque is een schriftelijke betalingsopdracht, die door een bank of bpost of de bpost bank wordt uitgegeven in opdracht van een titularis van een rekening. De circulaire cheque is betaalbaar bij de Post en bij de meeste financiële instellingen in België.

Een circulaire cheque is steeds op naam en kan dus uitsluitend door de begunstigde geïnd worden. Het maximumbedrag van een circulaire cheque bedraagt € 2.500,00 en moet uitbetaald worden binnen de 3 maanden na de uitgifte. Het bedrag wordt uitbetaald in speciën of gestort op de rekening van de begunstigde.

Een circulaire cheque wordt onder omslag door bpost aan de begunstigde overgemaakt

  • Via een circulaire cheque kan de uitgever een betaling uitvoeren aan een begunstigde van wie het rekeningnummer niet gekend is.
  • Een circulaire cheque is altijd op naam en dus niet endosseerbaar (overdraagbaar aan iemand anders. Een niet-endosseerdbare cheque kan je niet door de bank laten uitbetalen aan een andere persoon)
Tarieven
Raadpleeg de tarieven voor financiële postdiensten op onze tarievenpagina.