De postvolmacht

De postvolmacht

Ontvang meteen uw aangetekende zendingen

Tabs

Intro

Bent u niet altijd thuis om zelf uw aangetekende zendingen in ontvangst te nemen?

Dankzij de gratis postvolmacht kunt u de ontvangst van aangetekende zending snel, gemakkelijk en veilig aan een derde toevertrouwen. Zowel bij u thuis als in het postkantoor.

 • TijdwinstU verzekert de ontvangst van uw aangetekende zendingen meteen bij u thuis zonder dat u daarvoor langs het postkantoor moet.
 • VeiligU vertrouwt de ontvangst van uw gevoelige zendingen toe aan een vertrouwenspersoon.
 • ZorgeloosEen postvolmacht kan zowel op uw woonplaats als in een postkantoor of PostPunt gebruikt worden.
 • GratisEr is een postvolmacht formulier voor particulieren

Indien u maar af en toe volmacht wilt geven, kunt ook het formulier op de keerzijde van het aanbiedingsbericht invullen, dat u in uw brievenbus heeft ontvangen. Daarna geeft u het af aan de persoon die de aangetekende zending zal gaan halen. U dient ook een kopie van uw identiteitskaart mee te geven.
Details

Welke informatie moet er staan op een postvolmacht?

 • Dit document dient altijd te worden voorgelegd samen met:
  • een kopie van de identiteitskaart van de persoon die volmacht geeft en zijn handtekening
  • de identiteitskaart van de persoon die de postvolmacht gebruikt
 • De gratis postvolmacht moet het volgende vermelden:
  • de gegevens van de persoon die volmacht geeft
  • de naam en voornaam van de persoon aan wie de volmacht is gegeven
  • de geldigheidsduur van de postvolmacht (begin- en einddatum, maximaal 3 jaar)

Voor éénmalig gebruik, kunt u ook het formulier op de keerzijde van het aanbiedingsbericht invullen, dat u in uw brievenbus heeft ontvangen. Daarna geeft u het af aan de persoon die de aangetekende zending zal gaan halen. U dient ook een kopie van uw identiteitskaart mee te geven.
Opties

De onmiddelijke en gratis postvolmacht voor een bepaalde periode

We raden u aan deze formule te gebruiken als u een vertrouwenspersoon gedurende een bepaalde periode volmacht wil verlenen. Bijvoorbeeld:

 • Indien iemand uit uw omgeving bij u thuis is wanneer de postbode gewoonlijk langskomt
 • Indien u een verblijf in het buitenland plant.
 • Kenmerken
  • Is gratis.
  • Geeft u de mogelijkheid om één persoon per keer te machtigen.
  • Geldt voor bepaalde duur: maximaal 3 jaar.
 • Hoe gebruiken?
  Om een aan u geadresseerde aangetekende zending in ontvangst te nemen, moet uw gemachtigde:
  • Zijn of haar eigen identiteitskaart tonen.
  • Het formulier handgeschreven volmacht tonen dat u vooraf heeft ingevuld en ondertekend.
  • Een recto verso kopie van uw identiteitskaart tonen.
 • Waar te gebruiken?

De volmacht via het aanbiedingsbericht voor één enkele zending

Wij raden u deze formule aan als u een aanbiedingsbericht heeft gekregen en als u een volmacht wilt geven aan een persoon om de aangetekende zending in uw plaats af te halen in het postkantoor of in het PostPunt.

 • Kenmerken
  • Is gratis.
  • Geeft u de mogelijkheid om iemand volmacht te verlenen voor de desbetreffende zending.
  • Geeft de gemachtigde de volmacht om voor u een specifieke zending in ontvangst nemen.
 • Hoe gebruiken?
  Om een aan u geadresseerde aangetekende zending in ontvangst te nemen, moet uw gemachtigde:
  • Zijn of haar eigen identiteitskaart tonen.
  • Het bericht van aanbieding tonen, dat door de postbode werd achtergelaten en waarvan u de achterzijde invulde. Daarmee kan uw gemachtigde de aangetekende zending voor u in ontvangst nemen.
  • Een recto verso kopie van uw identiteitskaart tonen.
 • Waar te gebruiken?

De flexibele postvolmacht voor beroepsdoeleinden

Wij raden u deze formule aan als u voor beroepsdoeleinden een volmacht wilt geven aan een medewerker (bijvoorbeeld de onthaalbediende) om de aangetekende zendingen te ontvangen die voor u of uw bedrijf zijn bestemd. Voor de aangetekende zendingen die geadresseerd zijn aan bedrijven of aan organisaties, bestaan er andere oplossingen.

 • Kenmerken
  • De bpost volmachtkaart is geldig voor een duur van maximaal 3 jaar.
  • De kaart biedt u flexibilitiet: ze geeft u de mogelijkheid om verschillende mensen te machtigen of slechts één bepaalde persoon.
  • De kaart is goedkoop.
 • Hoe gebruiken?
  Om een aan u geadresseerde aangetekende zending in ontvangst te nemen, moet uw gemachtigde:
  • Zijn of haar eigen identiteitskaart tonen.
  • De postvolmachtkaart tonen.
   Per definitie kan de bpost postvolmachtkaart gebruikt worden door iedereen die ze kan voorleggen. Wilt u slechts één specifieke persoon machtigen, dan raden wij u aan om de postvolmachtkaart te personaliseren of om voor een gratis volmacht te kiezen.
 • Waar te gebruiken?
Tarieven
 
Handgeschreven postvolmacht


Postvolmacht via bericht van aanbieding


Postvolmachtkaart