Nabestaandendienst

DMM

Zo werkt het in 4 stappen

1

Vul het aanvraagformulier in

Om je zo persoonlijk mogelijk te helpen, kan een aanvraag enkel via het postkantoor. Druk het aanvraagformulier af en vul het rustig thuis in. Zo verlies je geen tijd in het postkantoor als je ermee langsgaat. Vul je het formulier toch liever in het postkantoor in? Kom dan gewoon langs.

2

Dit neem je mee naar het postkantoor

In het postkantoor regelen de medewerkers alles voor jou. Dit hebben zij nodig:

Een akte van erfopvolging, uitgegeven door kantoor Rechtszekerheid (gratis) of door de notaris (betalend). Zo bewijs je dat je enige erfgenaam en gemachtigd bent.

1. Een akte van erfopvolging, uitgegeven door kantoor Rechtszekerheid (gratis) of door de notaris (betalend).

2. Een van deze documenten die bewijst dat je de briefwisseling mag laten doorsturen:

  • Een kopie van de identiteitskaarten van de andere erfgenamen.
  • Een akte van de notaris of het vredegerecht dat jij de erfenis mag regelen.
  • Een volmacht van de andere erfgenamen.

Een kopie van het vonnis waarin staat dat je bewindvoerder bent.

3

We sturen de post door

Vanaf de eerstvolgende maandag komt de geadresseerde post toe op het nieuwe adres.

Tijdschriften, kranten, pakjes en pensioenen worden niet beheerd door bpost. Hiervoor spreek je dus best zelf de afzender aan.

4

Je hebt tijd om alle leveranciers op de hoogte te brengen

Je hebt nu de tijd om rustig te bekijken wie je allemaal op de hoogte moet brengen, zonder dat je je zorgen moet maken dat je belangrijke post mist.

Welke termijn kies ik het best?

3 maanden

Meest gekozen

6 maanden

6 maanden is de tijd die de meeste Belgen nodig hebben om alle leveranciers te verwittigen.

12 maanden

24 maanden

Vragen die je misschien hebt

Waarvoor we nog je post doorsturen

en ga voorbereid
naar het postkantoor

Download aanvraagformulier

en ga voorbereid naar het postkantoor