Zendingen van Brieven

Grote aantallen administratieve zendingen

Tabs

Intro

Grote volumes zendingen

Verstuurt u regelmatig facturen, rekeninguittreksels, loonbriefjes of andere documenten? Wist u dat u voor afgiften in een MassPost Centrum vanaf 500 zendingen van voordelige voorwaarden kunt genieten?

Clean Mail

Voor uw afgiftes van minimaal 500 brieven, aangekondigd via e-MassPost en afgegeven in een MassPost (Hyper)Center, geniet u van het Clean Mail-voordeeltarief.

2 niveaus van urgentie :

> Prior (D+1): uitreiking op de eerste werkdag na de dag van de afgifte

> Non Prior (D+3): uitreiking binnen de 3 werkdagen na de dag van de afgifte

Contract Brieven

Met een volume van meer dan 450.000 brieven/jaar sluit u best een ‘Contract Brieven’ af. Hiermee geniet u van de meest voordelige tarieven, van bijkomende diensten en tal van voordelen.

U kiest tussen 3 uitreikingstermijnen afhankelijk van de urgentie van uw communicatie:

> D+1: uitreiking op de eerste werkdag na de dag van de afgifte

> D+3: uitreiking binnen de 3 werkdagen na de dag van de afgifte

> D+4: uitreiking binnen de 4 werkdagen na de dag van de afgifte

De uitreiking van uw brieven is nu CO2-neutraal

De afgelopen jaren heeft bpost verschillende acties geïmplementeerd om de ecologische impact van zijn activiteiten te verminderen (groene gebouwen, groene wagenpark, afvalbeheer). Meer info

Daarnaast, compenseert bpost nu zelf de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de behandeling van uw zendingen (gefrankeerd met een Port Betaald-frankeermerk en in een MassPost (Hyper)Centrum afgegeven). Voor elke zending betaalt bpost een bijdrage aan zijn partner CO2 Logic om een project dat wereldwijd de CO2-uitstoot wil verminderen te financieren. Het gaat om een gecertificeerd Gold Standard-project en/of UNFCCC (Verenigde Naties).

De uitreiking van uw brieven is dus neutraal voor het milieu!

Communiceer het naar uw klanten door het logo ‘CO2-neutrale verzending’ op al uw zendingen te drukken, zonder extra kosten.

Details

Doet u gemengde afgiften van 500 zendingen of meer?

U betaalt het standaard tarief.  Voldoet u aan de hierna vermelde voorwaarden, dan kunt u genieten van de frankeeroplossing Port Betaald en van de mogelijkheid om uw zendingen tegen het PRIOR- of Non PRIOR-tarief te frankeren:

 • Minimaal 500 zendingen per afgifte;
 • Aankondiging van het volume per gewichtstrap;
 • Bij de afgifte: scheiding van genormaliseerde en niet-genormaliseerde zendingen en per gewichtstrap.

Doet u afgiften van 500 zendingen of meer en wilt u van een meer voordelig tarief genieten?

Als u tijdens de voorbereiding enkele eenvoudige regels hanteert, kan u voor de afgiftes van uw zendingen in grote volumes genieten van het Clean Mail-voordeeltarief:

 • Minimaal 500 zendingen per afgifte;
 • Met dezelfde uitreikingstermijn (PRIOR D+1 of Non PRIOR D+3);
 • Met dezelfde afmetingen, hetzelfde formaat en dezelfde verpakking;
 • Gefrankeerd met behulp van hetzelfde Port Betaald-frankeermerk of met een Uitgestelde Vergoeding-frankeermerk;
 • Afgifte in een MassPost (Hyper)Center of via afhaling aan huis;
 • Exclusief aangekondigd via e-MassPost met gedetailleerde informatie per gewichtsklasse;
 • Volgens de regels in de MassPost gids wat betreft de adressering en de conditionering.

3 formaten voor een maximum aan flexibiliteit: specificaties van de drie formaten

U geeft jaarlijks 450.000 zendingen of meer af?  Dan kunt u met bpost een contract afsluiten.

Om voor het contractuele tarief in aanmerking te komen, moet de voorbereiding van de zendingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 500 zendingen van hetzelfde formaat (Small large of Large+);
 • Met dezelfde uitreikingstermijn (D+1, D+3 of D+4);
 • Zelfde afmetingen en verpakkingen, uitgezonderd in het geval van Small Format brieven waar andere afmetingen van de zendingen worden geaccepteerd;
 • Gefrankeerd met behulp van hetzelfde Port Betaald-frankeermerk of met een Uitgestelde Vergoeding-frankeermerk;
 • Behandeld met de Mail ID Technologie;
 • Met een percentage herkende adressen (ARR) van minimum 96%;
 • Volgens hetzelfde type sortering;
 • Op de zending wordt een retouradres in België vermeld;
 • Afgifte in een MassPost (Hyper)Center of via afhaling aan huis;
 • Exclusief aangekondigd via e-MassPost met gedetailleerde informatie per gewichtsklasse;
 • Volgens de regels in de MassPost gids wat betreft de adressering en de conditionering.

3 formaten voor een maximum aan flexibiliteit: specificaties van de drie formaten

Meer details in de productfiche.

Tarieven

Het Clean Mail-tarief is geldig voor uw afgiften van brieven vanaf 500 zendingen aangekondigd via e-MassPost en afgegeven in een MassPost (Hyper)Centrum.jn.

 
 

(1) De Extra Large optie laat u toe om zendingen af te geven met afmetingen tussen 230 × 350 × 30 mm en 265 × 350 × 30 mm.
(2) De CO2 Compensation optie laat u toe om via een financiële bijdrage de CO2-uitstoot door de behandeling van uw zendingen te compenseren. Deze optie is onderworpen aan BTW.

U geeft jaarlijks 450.000 zendingen of meer af? Dan kunt u met bpost een contract afsluiten.

 • Uw contract is geldig voor uw afgiften vanaf 500 zendingen aangekondigd via e-MassPost en afgegeven in hetMassPost (Hyper)Centrum.
 • Uw contract geeft u recht op een korting dewelke van toepassing is op het basistarief en uw tarieven bepaalt volgens:
  • de tariefformule die u kiest;
  • uw jaarbudget (geschat op basis van het basistarief waarvan de operationele kortingen worden afgetrokken).

Vaste kortingen tijdens het contractueel jaar !

U kan het volume zendingen van Brieven die u in de komende 12 maanden zal afgeven inschatten en wil meteen van de beste prijs genieten? De tariefformule Instant Advantage is ideaal voor u!

U geniet van :

 • het voordeligste tarief voor uw zendingen van Brieven;
 • een vaste en definitieve prijs per zending;
 • geen afrekening op het einde van uw contractjaar;
 • de mogelijkheid om de facturatie van het vaste maandbedrag over verschillende administratieve eenheden binnen uw bedrijf te spreiden.

Raadpleeg de tabel met de kortingen in functie van uw volume zendingen in de fiche Brieven Instant Advantage.

Ontvang een korting dankzij een afrekening op het einde van uw contract!

U twijfelt aan het volume Brieven die u in de komende 12 maanden zal afgeven voor verzending, maar u wenst de beste prijs te bekomen? De tariefformule Progressive Advantage is ideaal voor u!

U geniet van :

 • een korting die steeds groter wordt naarmate uw jaarlijks volume zendingen stijgt;
 • een voorlopige prijs per zending het hele jaar lang;
 • een afrekening op het einde van uw contract waardoor u gegarandeerd de juiste prijs betaalt voor elke zending;
 • een maximale flexibiliteit, omdat de uiteindelijke prijs volledig afhangt van het volume zendingen dat u hebt afgegeven in uw contractjaar.

Raadpleeg de tabel met de kortingen in functie van uw volume zendingen in de fiche Brieven Progressive Advantage.

 
 
 
 

Sorting Discount (1)

 

(1) Sorting Discount: de sortering aankondigen en toepassen, met inachtneming van de normen van de MassPost Gids.

(2) Op voorwaarde dat alle zendingen binnen eenzelfde afgifte onderworpen zijn aan eenzelfde sorteer sequentie.

 

(1) Netto prijs: De bedragen van de supplementen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de korting noch voor de operationele kortingen.
(2) De Extra Large optie laat u toe om zendingen af te geven met afmetingen tussen 230 × 350 × 30 mm en 265 × 350 × 30 mm.
(3) bpost compenseert nu zelf de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de behandeling van uw Clean Mail en Brieven Zendingen. U kunt dus zonder extra kosten het logo ‘CO2-neutrale distributie’ op al uw zendingen afdrukken.
(4) Als in een afgifte van Large en Large+ formaat-zendingen de zendingen geen Mail ID-bestand en/of geen Mail ID-streepjescode hebben, zal een supplement van 27 % worden aangerekend bij de afgifte.