Cash Storting aan het loket

Tabs

Intro

Poststorting aan het loket

Cash geld op een rekening plaatsen

Via een poststorting aan het loket stort de klant een geldsom in speciën (muntstukken of bankbiljetten in EURO) op de eigen postrekening-courant, op een bankrekening van de bpost bank (000), van een andere persoon dan de titularis, op een 679-rekening of op een rekening bij een andere bank dan de bpost bank (om bijvoorbeeld een factuur te betalen).

 • Poststorting op een eigen rekening:
  Kosteloos contant geld storten
  Onmiddellijke boeking van het bedrag op de rekening
 • Poststorting op een 000-, 299- of 679- rekening of op een rekening bij een andere financiële instelling
  Steeds een bewijs van betaling
  Een zichtrekening is niet vereist
  Het bedrag staat de dag na de dag van de poststorting op de rekening van de begunstigde (D+1)
 • Voordelen van de eigen postrekening
  Binnenlandse overschrijvingen zijn kosteloos
  De rekeninguittreksels worden naar huis gestuurd
  De houder van een Master-Card bij de bpost bank krijgt een creditrente
  Automatische kredietverlening
  Mogelijkheid om de rekening via pc (BPO-banking) te beheren
  Betalingen en afhalingen zijn overal ter wereld mogelijk mits gebruik van de Master-Card
  Saldoverzekering
Tarieven
Raadpleeg de tarieven voor financiële postdiensten op onze tarievenpagina.