Geld versturen

Geld verzenden naar een bestemmeling in België of in het buitenland.

Geld versturen

Nationale Postwissel

U geeft de Post de opdracht om uw geldsom cash aan een begunstigde in België te overhandigen.

Ria Money Transfer

Geld ontvangen en versturen van en naar het buitenland.