Binnenlandse zending met aangegeven waarde

Gebruik de zending met aangegeven waarde om de waarde van uw binnenlandse aangetekende zending te verzekeren. Uw zending wordt tegen ondertekening aan de geadresseerde of zijn volmachthebber overhandigd. Als u uw afgiftebewijs voorlegt, betaalt De Post u een schadevergoeding ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van uw zending. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de aangegeven waarde.

Opgelet: uw zending moet volgens welbepaalde normen worden verpakt en gesloten.

 • Vanaf € 11,85 (postzegel of frankeervignet)
 • Minimale verzekering: € 250,00. Maximum: € 7.500,00
 • Uitreiking de volgende dag (indien mogelijk)
 • De afzender krijgt een gedateerd verzendingsbewijs
 • De zending wordt uitgereikt tegen aftekening door de geadresseerde of zijn volmachthebber
 • Altijd met een specifieke streepjescode
 • Online opvolging van de uitreiking

Binnenlandse zending met aangegeven waarde

Opties

Bericht van ontvangst (AR)

Om een schriftelijk bewijs van de overhandiging aan de geadresseerde te hebben:.

 • Voeg een bericht van ontvangst bij uw aangetekende zending om een bewijs te hebben dat de zending aan de geadresseerde werd overhandigd
 • De Post stuurt het u terug nadat ze de zending heeft uitgereikt
 • De datum van uitreiking, de naam van de geadresseerde (of zijn volmachthebber) en zijn handtekening staan erop
 • Het kan worden gebruikt voor de binnenlandse en internationale aangetekende zendingen, voor de binnenlandse en internationale zendingen met aangegeven waarden
 • De datum van uitreiking, de naam van de geadresseerde (of zijn volmachthebber) en zijn handtekening staan erop. Opmerking : soms wordt door de Belgische of buitenlandse post een datumstempel aangebracht. Deze datumstempel is echter optioneel.
 • Het kan worden gebruikt voor de binnenlandse en internationale.

Tarieven: + € 1,35

Gebruik:

 • Vul de kaart van het bericht van ontvangst in voordat u de zending afgeeft. U vindt die kaarten in het postkantoor of PostPunt.
 • Op het afgiftebewijs van de aangetekende zending staat een zelfklevend streepjescodenummer. Maak het los en kleef het op de juiste plaats op het bericht van ontvangst.
 • Kleef het bericht van ontvangst op de achterkant van de zending en bevestig één van de zelfklevende stroken op de voorkant ervan.

Tarieven

 

De frankering bestaat uit het PRIOR-tarief, de aantekenport en de verzekerport. De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: 5,67€ (frankering met zegels of vignetten) of 5,51€ (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-UV of Collect&Stamp).

Maximum gewicht: 10 kg.