International Value

Internationale zending met aangegeven waarde

Verzeker de inhoud van uw internationale aangetekende zendingen

Gebruik de zending met aangegeven waarde om de waarde van uw internationale aangetekende zending te verzekeren. Uw zending wordt tegen ondertekening aan de geadresseerde of zijn volmachthebber overhandigd.  Als u uw afgiftebewijs voorlegt, betaalt De Post u een schadevergoeding wegens verlies, diefstal of beschadiging van uw zending. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag van de aangegeven waarde.  

De maximale aangegeven waarde en de manier van bezorging aan de geadresseerde verschillen naargelang het land van bestemming. Sommige landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada aanvaarden deze dienst niet. In uw postkantoor of bij onze klantendienst kunt u navragen of hij in uw land van bestemming wordt aangenomen.

 • Vanaf €12,22 (met postzegel of frankeervignet)
 • De afzender krijgt een gedateerd verzendingsbewijs
 • De zending worden uitgereikt tegen aftekening
 • Altijd met specifieke streepjescode

International Value

Details

 • Minimumbedrag van de verzekering: € 250,00
 • Maximumbedrag van de verzekering: hangt af van het land van bestemming

Opties

Bericht van ontvangst (AR)

Om een schriftelijk bewijs van de overhandiging aan de geadresseerde te hebben.

 • Voeg een bericht van ontvangst bij uw aangetekende zending om een bewijs te hebben dat de zending aan de geadresseerde werd overhandigd
 • De Post stuurt het u terug nadat ze de zending heeft uitgereikt
 • De datum van uitreiking, de naam van de geadresseerde (of zijn volmachthebber) en zijn handtekening staan erop
 • Het kan worden gebruikt voor de binnenlandse en internationale aangetekende zendingen, voor de binnenlandse en internationale zendingen met aangegeven waarden en voor de internationale verrekenzendingen
 • De datum van uitreiking, de naam van de geadresseerde (of zijn volmachthebber) en zijn handtekening staan erop. Opmerking : soms wordt door de Belgische of buitenlandse post een datumstempel aangebracht. Deze datumstempel is echter optioneel.
 • Het kan worden gebruikt voor de binnenlandse en internationale...

Tarieven: + € 1,35  

Gebruik:

 • Vul de kaart van het bericht van ontvangst in voordat u de zending afgeeft. U vindt die kaarten in het postkantoor of PostPunt.
 • Op het afgiftebewijs van de aangetekende zending staat een zelfklevend streepjescodenummer. Maak het los en kleef het op de juiste plaats op het bericht van ontvangst.
 • Kleef het bericht van ontvangst op de achterkant van de zending en bevestig één van de zelfklevende stroken op de voorkant ervan.

Tarieven

 

De frankering bestaat uit het ˜PRIOR˜ -tarief, de aantekenport en de verzekerport. De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: 5,67€ (frankering met zegels of vignetten) of 5,51€ (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-RD of Collect&Stamp.

Maximum gewicht: 2 kg.