Direct Mail zendingen

Direct Mail zendingen

Tabs

Intro

Geef uw marketingstrategie een boost

Direct Mail (DM) is de perfecte keuze voor een persoonlijke en gerichte marketing campagne. Brieven, postkaarten, selfmailers of catalogi zijn dus ideale kanalen om een relatie op te bouwen met uw bestaande klanten of om nieuwe klanten aan te trekken.

Nieuw! De uitreiking van uw Direct Mail zendingen is nu altijd CO2 neutraal voor het milieu

De afgelopen jaren heeft bpost verschillende acties geïmplementeerd om de ecologische impact van zijn activiteiten te verminderen (groene gebouwen, groene vloot, afvalbeheer). Meer info

Daarnaast compenseert bpost nu zelf de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de behandeling van uw Direct Mail Zendingen (gefrankeerd met Port Betaald en in een MassPost (Hyper)Centrum afgegeven).

Voor elke zending betaalt bpost een bijdrage aan zijn partner CO2 Logic om een project te financieren dat wereldwijd de CO2-uitstoot wil verminderen, een gecertificeerd Gold Standard-project en/of UNFCCC (Verenigde Naties).

Uw Direct Mail-campagnes zijn daarom neutraal voor het milieu !

Communiceer dit naar uw klanten door het logo "CO2-neutrale verzending" op al uw Direct Mail zendingen afdrukken, zonder extra kosten.

Onder Eerste keer vindt u praktische tools en tips die u stapsgewijs helpen.

Huur een adressenbestand: we hebben info over meer dan 1 miljoen Belgische gezinnen. Ontdek onze Data Oplossingen, 100% GDPR-compliant.

Details
Om te genieten van een voordelig Direct Mail tarief moeten uw zendingen voldoen aan de definitie van Direct Mail. Deze berust op 2 pijlers:
De definitie van Direct Mail omvat vier soorten zendingen :
 • De commerciële boodschappen of promoties ;
 • Relationele mededelingen die de customer experience positief beïnvloeden ;
 • Preventie- en sensibiliseringsmededeling van algemeen belang
 • Nieuwsbrief die op geregelde tijdsstippen worden verstuurd

De contractuele definitie van Direct Mail en (tegen)voorbeelden vindt u in:
Elke zending in een Direct Mail-afgifte moet:
 • beantwoorden aan de inhoud definitie van Direct Mail (zie hierboven);
 • geadresseerd zijn
 • evenveel wegen*, hetzelfde formaat, dezelfde afmetingen en verpakking hebben
 • tot een zelfde type sortering behoren
 • voorzien zijn van een terugzendadres in België
 • gefrankeerd met een Port Betaald (PB) frankeermerk, Uitgestelde Vergoeding (UV) of een frankeermachine.

Een Direct Mail-afgifte tegen voordeeltarief moet bovendien tenminste 50 zendingen bevatten voor afgiftes in een erkend kantoor en 500 zendingen voor afgiftes in een MassPost (Hyper)Centrum. Deze zendingen moeten deel uitmaken van dezelfde Direct Mail-campagne en dus dezelfde personalisering hebben.

Voor afgiften onder contract worden multi-campagnes afgiften toegelaten van zodra :

 • Elk campagne minstent 500 stuks bevat ;
 • De zendingen van een campagne moeten dezelfde inhoud bevatten, op de personalisatie na, op voorwaarde dat deze de aard van de boodschap niet beïnvloedt, en moeten uitgaan van één en dezelfde afzender ;
 • Deze moeten vooraf worden gevalideerd door het indienen van een fysiek exemplaar van elke campagne waaruit het depot is samengesteld.

* De Afgifte van Zendingen met een verschillend gewicht is toegelaten onder bepaalde voorwaarden voor de DM Boost en DM IntenseZendingen. De specifieke voorwaarden worden gedetailleerd in de MassPost-gids.

Twijfelt u aan de aard van de inhoud van uw zending ? Dan kan u

 • Ofwel de inhoud vooraf laten valideren door onze diensten via de applicatie e-MassPost.
 • Ofwel de Addressed Mail Checker met voorbeelden bekijken voor een informatieve check
 • DM Easy: de meest flexibele manier om uw klanten en prospecten te bereiken. Deze oplossing is beschikbaar met voorkeurtarief en onder contract. U bent op zoek naar de oplossing die maximale flexibiliteit koppelt aan een minimum aan beperkingen ? Dan is DM Easy de ideale oplossing voor u.

  Product fiche DM Easy

 • DM Boost : de voordelige oplossing om in contact te blijven met uw klanten. U geniet van een contract met bpost. U bent op zoek naar een professionele oplossing met een maximale operationele korting? Geniet dan van de talloze voordelen van de DM Boost oplossing.

  Product fiche DM Boost

 • DM Intense : onderhoud de contactfrequentie met uw klanten. U geniet van een contract met bpost. Stuurt u regelmatig een groot aantal mailings naar dezelfde bestemmelingen? DM Intense is de oplossing voor u.

  Product fiche DM Intense

U kiest tussen:

 • Uitreiking Maandag & Dinsdag
 • Uitreiking Woensdag & Donderdag
 • Uitreiking Weekzekerheid

De afgifte gebeurt nu op D-3 of D-2 met specifiek dagen, afhankelijk van de gekozen uitreikingsperiode.

Bij weken met feestdagen of aangepaste dienstverlening door bpost, kunnen de dagen van afgifte of de uitreikingsperiode wijzigen. U vindt hier de kalender met uitzonderingen.

U weet niet goed welk formaat uw zending heeft? Controleer het zelf op een snelle en eenvoudige manier. Wenst u de formaat van uw zending door bpost te laten valideren (antwoord binnen de 48 uur)? Vraag een validatie aan.

Tarieven
U doet afgiftes van 50 tot 3000 zendingen (met een maximum van 10 zakken en/of 270 kg) en u wenst uw zendingen in uw nabijheid af te geven.
 
Download hier de erkend kantoor lijst
U doet afgiftes van 500 zendingen en meer en u wenst daarvoor het voordeligste tarief.
 
 
 
 

(1) Netto prijs: De bedragen van de supplementen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de Sorting Discount.
(2) De Extra Large optie laat u toe om zendingen af te geven met afmetingen tussen 230 × 350 × 30 mm en 265 × 350 × 30 mm.
(3) bpost compenseert nu zelf de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de behandeling van uw Direct Mail Zendingen. U kunt dus zonder extra kosten het logo ‘CO2-neutrale distributie’ op al uw zendingen afdrukken.

U geeft jaarlijks 200.000 Direct Mail-zendingen of meer af ? Dan kunt u met bpost een contract afsluiten.

 • Uw contract geldt voor al uw Direct Mail afgiftes vanaf 500 zendingen, ongeacht de oplossing waarvoor u kiest DM Easy, DM Boost, DM intense.
 • Uw contract geeft u recht op een korting dewelke van toepassing is op het basistarief en uw tarieven per oplossing bepaalt volgens:
  • de tariefformule die u kiest;
  • uw jaarbudget (geschat op basis van het basistarief waarvan de operationele kortingen worden afgetrokken).

Korting:
Op basis van de raming van uw jaarbudget betaalt u een vast maandbedrag, met een korting op de prijs van elke zending.

Kortingen tot 8%!

Weet u precies welk volume Direct Mail-zendingen u tijdens de komende 12 maanden zult afgeven en wenst u meteen van het meest gunstige tarief te genieten? Dan past de tariefformule Instant Advantage perfect bij u.

U geniet van :
 • het voordeligste tarief voor uw Direct Mail-zendingen ;
 • een vaste en definitieve prijs per zending ;
 • geen afrekening op het einde van het contractjaar ;
 • de mogelijkheid om de facturatie van het vaste maandbedrag over verschillende administratieve eenheden te spreiden.


 

(1) Jaarbudget = aantal zendingen x (basistarief – operationele kortingen).

Raadpleeg de tabel met de kortingen in functie van uw volume zendingen in de fiche DM Instant Advantage.
Tijdens de looptijd van het contract betaalt u een voorlopige prijs per zending, berekend op basis van de raming van uw jaarbudget. Op de vervaldag van de overeenkomst wordt de effectieve prijs per zending berekend. Het verschil tussen de voorlopige prijs en de effectieve prijs wordt u dan gecrediteerd/gefactureerd1.

Ontvang een korting dankzij een afrekening op het einde van uw contract!

U twijfelt aan het volume Direct Mail-zendingen die u in de komende 12 maanden zal afgeven voor verzending, maar u wenst de beste prijs te bekomen? De tariefformule Progressive Advantage is ideaal voor u!
U geniet van :
 • een korting die steeds groter wordt naarmate uw jaarlijks volume zendingen stijgt;
 • een voorlopige prijs per zending het hele jaar lang;
 • een afrekening op het einde van uw contract waardoor u gegarandeerd de juiste prijs betaalt voor elke zending;
 • een maximale flexibiliteit, omdat de uiteindelijke prijs volledig afhangt van het volume zendingen dat u hebt afgegeven in uw contractjaar.
 

(1) Jaarbudget = aantal zendingen x (basistarief – operationele kortingen).


Raadpleeg de tabel met de kortingen in functie van uw volume zendingen in de fiche DM Progressive Advantage.

Basistarief en operationele kortingen per oplossing:
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Data quality: Deze korting is van toepassing op de drops die een uitwisseling van adressenbestand vereist. Er is een minimum van 96% ARR vereist om toegang te krijgen tot het product.
(2) Mail ID+ / Ronde en sequentie+: De namen en voornamen van de geadresseerden of de vennootschapsnamen in uw Mail ID of Ronde en sequentie adressenbestand toevoegen.
(3) Booking: vanaf 25.000 stuks per afgifte (Small of Large formaat). Op tijd in e-MassPost plannen. Volgende gegevens niet meer veranderen na de booking deadline: afgiftedatum en -plaats, formaat, sortering en volumewijziging boven de tolerantie.

 
 
 
 
 
 

(1) Netto prijs: De bedragen van de supplementen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de korting noch voor de operationele kortingen.
(2) De Extra Large optie laat u toe om zendingen af te geven met afmetingen tussen 230 × 350 × 30 mm en 265 × 350 × 30 mm.
(3) bpost compenseert nu zelf de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de behandeling van uw Direct Mail Zendingen. U kunt dus zonder extra kosten het logo ‘CO2-neutrale distributie’ op al uw zendingen afdrukken.


Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Account Manager of ons bellen op het nummer 02 201 11 11.

Aanbeveling: vanaf 500 zendingen, lever uw zendingen af in een (Hyper) Masspost Centrum en geniet van een beter tarief.

Praktisch
U vindt een overzicht van de criteria die de verschillende formaten bepalen in de online MassPost Poster.
U twijfelt over het formaat van uw zending?

Controleer het zelf op een snelle en eenvoudige manier. U laat uw zending liever door bpost valideren of wilt gebruik maken van zoveel mogelijk flexibiliteit voor uw Special formaat-zending?

Vraag een validatie aan. Wij bezorgen u een antwoord binnen de 48 uur.
Drie mogelijkheden om te frankeren:
U heeft geen contract? Vul dit webformulier in. U ontvangt meteen het PB frankeermerk zodat u dit kan afprinten op uw zendingen. Het totaalbedrag van de frankering wordt vereffend bij de afgifte van uw zendingen of nadat u uw factuur hebt ontvangen (als u van een uitgestelde betaling geniet).
Meer info over Port Betaald.

U heeft een contract met bpost en een originele frankering spreekt u aan?
Personaliseer uw "Port Betaald" en versterk zo uw bedrijfsimago met het Fancy PP.

Contacteer uw Account Manager of ons Service Centre op 02 201 11 11.

 1. Frankeer uw zendingen met uw frankeermachine aan het non prior-tarief volgens de gewichtsschijf en het formaat van uw zending:
 2. Het verschil tussen het non-priortarief en het Direct Mail-voorkeurtarief wordt terugbetaald bij de afgifte of via overschrijving na de afgifte, tegen een supplement van € 12,4 administratiekosten.
 3. Bij de afgifte geeft u aan de loketbediende het rekeningnummer op waarop de terugbetaling moet gebeuren.
 1. In het onderdeel van een uitgesteld vergoedingscontract, download online en druk het U.V.-merk af in de rechterbovenhoek van uw zendingen.
 2. Bereid en deponeer uw zendingen zoals uitgelegd in punten 2.2 en 2.3.
 3. Ontvang een factuur.

Vind informatie over het voorbereiden van uw uitgestelde overmakingen in de Voorbereidingsgids en in de MassPost Gids.

Een frankering met postzegel geeft geen recht tot het DM tarief.

 • Geniet u van het voorkeurtarief?
  Dan moet u uw afgifte niet op voorhand plannen.
U hebt een contract met bpost en u wenst korting op de tarieven?
 • U hebt een contract met bpost en u wenst korting op de tarieven?
  Plan uw afgiftes van meer dan 5.000 zendingen via e-MassPost (online afgiftebeheer) ten laatste 5 werkdagen* vóór de afgifte en u krijgt een Booking discount van 3 %.

We vragen u om uw afgifte te plannen vanaf 100.000 zendingen met formaat Small, 50.000 met formaat Large of Large+ ten laatste 5 werkdagen vóór de afgifte:

Bij gebrek aan planning, zal bpost uw zendingen wel behandelen, maar bpost behoudt zich het recht voor de uitreikingsperiode aan te passen.

 • In een erkend kantoor
  • Bundel uw zendingen in pakken van 50 of 100.
 • In een MassPost (Hyper)Centrum
  • Sorteer uw zendingen in blauwe bakken of in bundels in containers of op palletten.
  • U kunt het materiaal ter voorbereiding bestellen door te bellen naar uw MassPost (Hyper)Centrum.
   Contactlijst van de MassPost (Hyper)Centra.
  • Als u uw zendingen sorteert, kunt u operationele kortingen krijgen. Volgens het formaat en het aantal zendingen kunt u ze op één van de volgende manieren sorteren.
   • U geniet het Direct Mail voorkeurtarief: Sorting Discount – Postcode (0,3%): Vanaf 500 zendingen format Large of Special in MassPost (Hyper)Centrum.

In het kader van een DM Boost contract:

Sortering3 Vanaf Small Format Large/Large+ Format Small Format met Mail ID Technologie Large/Large+ Format met Mail ID Technologie
Niet gesorteerd 500 Zendingen
Ronde en sequentie V31 10.000 Zendingen
Sorteeplan V22 25.000 Zendingen

 1. Zendingen gesorteerd per sorteerplan en die geklasseerd worden per postboderonde en in stijgende volgorde van de sequenties. Bijvoorbeeld: Ca-M1-W2.
 2. Zendingen gesorteerd op basis van een reeks niet-opeenvolgende postcodes van dezelfde uitreikingszone (a of b). Bijvoorbeeld: Ca-W1-L2.
 3. De sortering “Sorteerplan” en “Ronde en sequentie V2” blijven geldig tot 30/6/2020.

In de tab Tarieven – Contractueel tarief vindt u de SortSize Discount percentages.

De MassPost Poster geeft u een overzicht van de conditioneringsnormen per sorteerwijze.
U vindt meer details in de MassPost Gids.

 • In een erkend kantoor
  • 2 specimens van uw zendingen, die bpost controleert en bewaart. bpost behoudt zich daarbij het recht voor om één of twee exemplaren uit de afgifte te halen.
 • In een MassPost (Hyper)Centrum
  • 2 specimens* van uw zendingen, die bpost controleert en bewaart. bpost behoudt zich daarbij het recht voor om één of twee exemplaren uit de afgifte te halen.
  • Uw afgifteformulier:

* In het geval van mix-weight voor de oplossingen DM Boost en Intense zal er een voorbeeld per gewichtscategorie worden gevraagd.

Gebruik e-Masspost om uw afgiften online te beheren! Makkelijker kan niet!

 • U doet afgiftes van 50 tot 3000 zendingen (met een maximum van 10 zakken en/of 270 kg) en u wenst uw zendingen in uw nabijheid af te geven?

  Geef uw zendingen af in één van onze erkende kantoren.

 • U doet afgiftes van 500 zendingen of meer en u wenst:
  • Het voordeligste tarief.
  • Een operationele korting die afhangt van de voorbereiding van uw zending (klaarmaken en niveau van sortering)?

  Geef uw zendingen af in één van onze MassPost (Hyper)Centra.


Maak 48 uur vóór uw afgifte een afspraak in een MassPost (Hyper)Centrum.

Heeft u 500 stuks? Geef ze dan af in een MassPost (Hyper)Centrum of gebruik de diensten van een routeur die de zendingen in uw plaats afgeeft!

De mogelijke afgiftedagen zijn afhankelijk van de gekozen uitreikingsperiode:

De afgifte gebeurt nu op D-3 of D-2 met specifieke dagen, afhankelijk van de gekozen uitreikingsperiode.

Bij weken met feestdagen of aangepaste dienstverlening door bpost, kunnen de dagen van afgifte of de uitreikingsperiode wijzigen. U vindt hier de kalender met uitzonderingen.

 • Vóór de afgifte

  Overschrijving op een MassPost rekening.
  Wenst u het bedrag vóór de afgifte over te maken?
  Schrijf het dan ten laatste 4 bankwerkdagen vóór de afgifte over op de rekening van het MassPost (Hyper)Centrum.

  Lijst met de rekeningnummers.

  Wanneer u te veel geld op de rekening hebt overgeschreven, kunt u dat overschot bij de volgende afgifte gebruiken.

 • Tijdens de afgifte
  • Contant betalen ;
  • Bancontact.

Om uitgesteld te betalen (factuur) hebt u een uitzondering van bpost nodig.

Met de volgende tips kunt u uw factuur persoonlijk en gebruiksvriendelijk maken.

 1. Wilt u uw afgifte makkelijk kunnen terugvinden op uw factuur?
  • Gebruik een "Factuurreferentie" bij de aankondiging van uw afgifte in e-MassPost of op uw borderel. U vindt die dan onder "Uw ref." op uw factuur.
 2. U maakt gebruik van e-MassPost en u wenst afzonderlijke facturen per entiteit van uw bedrijf of per cost center?
  • In e-MassPost kunt u onder de link "Factuur grouping" configureren voor welke entiteiten u een afzonderlijke factuur wenst. Bij de aankondiging van uw afgiftes hoeft u dan alleen de juiste entiteit te selecteren. U ontvangt dan voor elke entiteit een verschillende factuur, waarbij de entiteit duidelijk in het veld "Ref. Klant" op uw factuur staat.
 3. U wenst uw facturen online in Excel-formaat?.
De bedragen van de operationele kortingen staan in de tab "Tarieven".
U kunt operationele kortingen krijgen als u aan de vereiste voorwaarden voldoet.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de operationele kortingen en van de voorwaarden om ze te krijgen.

Korting

VOORWAARDEN

Booking

Vanaf 5.000 Zendingen per Afgifte. Planning minimum 5 werkdagen voor de datum van Afgifte via e-MassPost en de Operationele Korting “Booking Discount” selecteren

Meer details in de DM Easy product fiche of DM Boost product fiche.

SortSize/DropSize1

De gekozen sortering aankondingen en correct uitvoeren volgens de normen van de MassPost Gids.

Meer details in de MassPost Gids (Hoofdstuk Brieven – Sortering opties.

Data quality

Een correct elektronisch adressenbestand koppelen aan de Afgifte aangekondigd in e-MassPost. Als de percentage hoger is dan gedefinieerd, wordt een operationele korting toegepast

Mail ID+

De naam en voornaam van de geadresseerde of de vennootschapsnaam van de geadresseerde in uw Elektronisch adressenbestand toevoegen

De regels van de MassPost Gids moeten worden nageleefd bpost stemt er in bepaalde gevallen echter mee in om uw afgifte te verwerken op voorwaarde dat u een supplement betaalt.

Supplement Redenen
Overflow Als meer dan 7,5 % van de afgifte niet is gesorteerd, dan sorteren wij dat voor u als u een supplement betaalt.
Mail ID niet herkenbaar Er kunnen verschillende problemen zijn met niet-herkende Mail ID barcodes. bpost zal contact met u opnemen om de beste oplossing te zoeken. Naargelang het probleem verzorgen wij de afgifte voor u op voorwaarde dat ze opnieuw wordt gekwalificeerd of dat u een supplement betaalt voor de niet-herkende Mail ID barcodes.
Geen retouradres Om van het Direct Mail tarief te genieten, moet het adres van de afzender en/of het retouradres op de zending staan.
Herconditionering (DM Boost en DM Intense) In bepaalde gevallen verzorgen wij voor u uw afgifte die niet is klaargemaakt volgens de normen van de MassPost Gids op voorwaarde dat u een supplement betaalt.